Bilde av Velkommen heim logo

Jobb og næringsliv

Andøy er en av landets mest spennende kommuner i rivende utvikling. Innovative planer og en unik beliggenhet helt nord i Vesterålen har ført til milliardinvesteringer som for alvor setter Nord-Norge på kartet.

Du kan bli en del av eventyret!

Bilde av mann som peker på en skjerm
Foto: Andøya Space

Jobbe i Andøy?

Viste du at arbeidsmulighetene på bygda ofte kan være større enn i byer? Bedrifter på bygda er ofte små og mellomstore, dette gjør at ansatte får mer ansvar tidligere i karrieren. Så hvorfor ikke starte karrieren din i nord?

Oversikt over ledige jobber i Andøy finner du på:

Vi har også gode rådgivere på NAV Andøy, du finner kontaktinformasjonen dit her:

Hvordan er det å jobbe i Andøy kommune?

Bilde av et par som står foran en kafé

Har du med deg jobben til Andøy?

Trenger du møtelokaler eller kontorplass?

Møtelokaler:

Kontorer til leie: Kontakt Andøy næringsforening på e-post: post@anf.no

Lærling og trainee

Ønsker du å bli lærling i Andøy?
Vi har mange læreplasser over hele kommunen!

Se mer her:

På utkikk etter traineeprogram?
Look North er et ettårig traineeprogram, som kobler sammen landets skarpeste, nyutdannede kandidater på bachelor- og masternivå, med de mest spennende arbeidsgiverne i blant annet Andøy. 

Bilde av to damer som er ute en vinterdag

Vikar? Fast jobb?

Andøy kommune har veldig ofte behov for lærere, barnehageansatte og medarbeider til pleie og omsorgssektoren. Send e-post til: postmottak@andoy.kommune.no. Husk å oppgi om du vil jobbe i skole, barnehage eller pleie og omsorg.

Bilde av en satelitt i verdensrommet
Foto: Andøya Space

Hva skjer i nærigslivet?

Andøy har et unikt næringsliv, med rakettoppskytning, bærekraftig oppdrett, opplevelser i verdensklasse og mange spennende ringvirkninger. 

Les mer om de spennende prosjektene her:

Har du flere spørsmål om hva som rører seg i næringslivet? Kontakt Andøy næringsforening på e-post: post@anf.no

Bilde av folk som jobber sammen

Har du en liten idé i magen?

Vesterålen og Lofoten har et rikt gründermiljø, spesielt innen reiseliv og kunst. Har du lyst til å prøve deg som gründer? Egga Utvikling har et lærerikt etableringskurs hver høst, hvis det kunne vært noe for deg – kontakt de her:

SAMSKAP
Samskap er Andøy kommunes omstillingsprogram. De støtter prosjekter som bidrar til innovasjon, arbeidsplasser og økt bolyst i kommunen. Lurer du på om du kan søke midler?

Finn ut mer her:

blogg

Siste artikler